Blå Porten har stängt – men öppnar igen sommaren 2018. / For the moment we are closed but will open again summer 2018.

Blå porten påbörjar en omfattande renovering som spänner över två år och görs i två etapper. Etapp 1 innebär att Blå Porten renoveras grundligt. Etapp 2 innebär att Liljevalchs bygger en restaurangflygel där Blå Portens kök placeras med ansvar för både för Blå Porten och Liljevalchs. Blå Porten kommer fortsätta med sina traditionella rätter, bröd och bakverk. Liljevalchs kommer att erbjuda ett eget koncept.

» Följ arbetet på vår projektsida

Etapp 1 (2017–2018)

Blå Portens renovering kommer att beröra kök, WC och restaurangdel. Köket kommer provisoriskt att flyttas ut och placeras i trädgården och när renoveringen är klart öppnar vi portarna igen sommaren 2018.

Etapp 2 (2018-2020)

Liljevalchs har gett Wingårdhs i uppdrag skapa en ny flygelbyggnad med restaurang till Liljevalchs konsthall som skall öppna senast 2020. Den kommer att placeras på baksidan av den nuvarande fastigheten. Konsthallen behåller sitt karakteristiska utseende mot Djurgårdsvägen, flygeln som vänder sig mot Falkenbergsgatan, får ett modernare uttryck.

For the moment we are closed but will open again summer 2018.

Blå Porten is to be comprehensively renovated over a two-year period. The renovation will be completed in two stages. Stage 1 involves the complete renovation of the existing Blå Porten. Stage 2 involves a restaurant wing being added to Liljevalchs Art Gallery and Blå Porten’s kitchen will be located to serve both Blå Porten and Liljevalchs. Blå porten will continue to provide its traditional dishes, bread and pastries. Liljevalchs will offer its own concept.

Stage 1 (2017–2018)

Blå Porten’s renovation will include the kitchen, WC and restaurant areas. The kitchen will provisionally be moved and re-located to the garden, and when the renovation is complete the gates will open again in summer 2018.

Stage 2 (2018-2020)

Liljevalchs has given Wingårdhs the mission of creating a new, additional wing, including a restaurant, for the Liljevalchs Art Gallery, which will open in 2020 at the latest. This will be built at the rear of the current property. The Art Gallery will retain its present distinctive appearance facing Djurgårdsvägen, with the wing facing Falkenbergsgatan, creating a more modern impression.

» See the project progress